Edukacija za praktičara Peter Hess ® zvučne masaže sastoji se od četiri seminara i supervizije. Namenjena je svim zainteresovanim bez obzira na sva prethodna znanja i iskustva vezana za zvuk i njegovu primenu.
Ukupno trajanje je 86 nastavnih časova.

Polaznici mogu pohađati samo I seminar  bez obaveze nastavka školovanja, sa kojim imaju znanje osnovne zvučne masaže koju mogu primenjvati lično, u svojoj porodici ili svojim prijateljima.
I I II seminari se sastoje iz 17 nastavnih časova koji su organizovani vikendom.

III I IV seminar se sastoji iz 34 nastavna časa koji su organizovani tokom vikenda i dva radna dana u nedelji vezano.
Nakon svakog seminara polaznici dobijaju sertifikat o završenom stepenu koji su pohađali od strane Peter Hess® Insituta iz Nemačke.

Nakon završenog seminara supervizije polaznici dobijaju sertifikat od strane Peter Hess Instituta iz Nemačke pod nazivom Praktičar/ka Peter Hess® zvučne masaže.

 • I seminar PETER HESS® ZVUČNE MASAŽE

  Na ovom seminaru upoznajemo se sa osnovnim pricipima Peter Hess ® zvučne masaže. Kroz praktičan rad osetićete delovanje zvuka i vibracije na sopstvenom telu i kroz rad sa drugim polaznicima. Dobićete osnovna uputstva za rad i osposobiti se za primenu osnovne zvučne masaže u okviru porodice ili prijatelja.
  Po zavrsetku seminara, polaznici dobijaju sertifikat od strane Peter Hess® Instituta iz Nemačke.

  • Preduslovi: – nema
  • Trajanje 16 nastavnih časova
  • Cena : 260 eura ili u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
  • Edukaciju vodi: Snežana Kostić asistent predavač Peter Hess® zvučne metode
  • Centar za edukaciju Srbija

  PROGRAM

  • istorija nastanka Peter Hess® zvučne masaže
  • sopstveno iskustvo, osećaj i doživljaj zvuka u telu
  • upoznavanje sa različitim vrstama zvučnih činija
  • teorija – delovanje zvuka i zvučne masaže
  • demonstracija Osnovne zvučne masaže
  • vođena primena Osnovne zvučne masaže u parovima
  • samostalna praktična primena zvučne masaže u parovima
  • razmena iskustava
  • mogućnost primene,ograničenja i kontraindikacije
 • II seminar PETER HESS® ZVUČNE MASAŽE

  Na ovom semiraru proširujemo primenu Peter Hess® zvučne masaže na suptilna energetska tela – auru.
  Cilj ovog seminara je poboljšavanje osećaja i svesnosti pri radu sa energetskim telom – aurom i proširujemo osetljivost na zvuk. Pažnja nam je na mentalnom fokusu sopstvenom unutrašnjem miru i nameri koji su osnova ove metode i delovanja kao praktičara Peter Hess® zvučne masaže.
  Nastavnim planom i programom proširujemo primenu zvuka na telo kroz primenu zvučnih činija i uvodimo Feng- gong u radu sa aurom za čiscenje, jačanje i balansiranje suptilnih tela. Samim tim jačamo zdravlje u holističkom smislu.
  Znanje sa osnovnog seminara se nadograđuje i proširuje, naše vibracije i intuicija se povećava ličnim iskustvom kroz individualni i grupni rad u zvučnoj masaži.
  Po završetku seminara, polaznici dobijaju sertifikat od strane Instituta Peter Hess® iz Nemačke.

  • Preduslovi: I stepen
  • Trajanje 16 nastavnih časova
  • Cena : 260 eura ili u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
  • Edukaciju vode: Silvana Leskovar i Mirjana Maksimović predavači Peter
  • Hess® Akademija Hrvatska Adrija grupa

  PROGRAM

  • aura i njeno značenje kod primene zvuka
  • osećanje, doživljaj o auri dlanovima, svesnost o auri
  • osećanje,doživljaj aure zvukom zvučnih činija i zvukom Feng – gonga
  • primena zvučnog šešira
  • pravila uzemljenja zvukom
  • praksa novih elemenata u  Osnovnoj zvučnoj masaži
  • razvoj dijaloga, rezonantnost odnosa bez procenjivanja prema klijentu i prema sebi.
 • III I IV seminar PETER HESS® ZVUCNE MASAZE

  Napredni seminari

  Cilj ovih seminara je sticanje sposobnosti u primeni zvučne masaže za relaksaciju kao i obuka za primenu zvučne masaže prema individualnim potrebama svakog klijenta.
  Polaznici se upoznaju sa novim elementima i stiču iskustvo kod specifičnih simptoma oboljenja.
  Deo seminara je posvećen kako profesionalnom tako i ličnom pristupu, sigurnost tretmana, razumevanje uloge zvučnog masera u odnosu sa klijentom, definisanost granica zvučne masaže i sopstvenih mogućnosti.

  • Preduslovi: I i II stepen
  • Trajanje: 32 nastavna časa
  • Cena 520 eura ili u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
  • Edukaciju vode: Silvana Leskovar i Mirjana Maksimović predavači Peter
  • Hess® Akademija Hrvatska Adrija grupa

  PROGRAM

  • novi elementi zvučne masaže i primena
  • promena fokusa od obolelog ka zdravom delu tela
  • zvučna masaža zglobova
  • energetski Zvučni luk
  • harmonizacija zvučnom piramidom
  • čiscenje, harmonizacija, transver energije – rad sa suptilnim energijama
  • primena novih elemenata u parcijalnoj zvučnoj masaži
  • zvučna masaža za relaksaciju uključujući i simptome oboljenja
  • primena i  praksa za individualnu zvučnu masažu uz upotrebu evidencije za svakog klijenta
  • čakre, razlika u istočnom i zapadnom pristupu, meditacija i čakre, zvučna masaža i čakre
  • zvučna masaža kao holistička metoda za poboljšanje zdravlja tela, uma i duha odnosno fizički, emocionallni, mentalni i suptilni nivoi
  • kosmička  zvučna kupka
  • vođena zvučna meditacija, putovanje maštom, uloga vizija
  • granice zvučne masaže s obzirom na klijenta, sopstvene mogućnosti i zakonska ograničenja
 • ZAVRŠNI SEMINAR – SUPERVIZIJA

  • Preduslovi: I, II, III i IV stepen
  • Trajanje 20  nastavnih časova
  • Cena: 260 eura ili u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
  • Edukaciju vode: Silvana Leskovar i Mirjana Maksimović predavači Peter
  • Hess® Akademija Hrvarska Adrija grupa

  Cilj završnog seminara je povećati sigurnost i profesionalnost u primeni zvučne masaže i produbljivanje i nadogradnja stečenog znanja. U fokusu je polaznik i njegova praktična iskustva nakon IV stepena školovanja. Program je raznolik i uključuje nadzor nad praktičnim radom polaznika i intenzivnu razmenu iskustava.
  Pokretanje sopstvene prakse zvučne masaže, oglašavanje, etika i druga poslovna pitanja takođe su sadržaj ovog seminara.
  Polaznici na kraju seminara dobijaju sertifikat o stručnoj spremi Peter Hess® Instituta iz Nemačke pod nazivom : praktičar / praktičarka  Peter Hess® zvučne masaže

  Važno: Do završnog seminara potrebno je da polaznici intenzivno rade zvučne masaže i pismeno evidentiraju najmanje 10 sprovedenih zvučnih masaža

KliK® je projekat primene zvuka zvučnih činija u radu s decom.

KliK® znači “zvuk u dečjim grupama ” i program po kojem, dečji pedagozi i terapeuti za decu u vrtićima, mogu primenom zvuka zvučnih činija u svakodnevnoj igri i dnevnim događajima u grupi i pojedinačno, stimulišući unaprediti razvoj motoričkih znanja i emocionalnih sposobnosti kod dece. KliK® doprinosi stvaranju optimalnih uslova  za efikasnu realizaciju kognitivnih programa.

Jačanje efikasnosti – razvijanje sposobnosti učenja
Opšti cilj projekta KliK® je senzualnost, podizanje svesti i jačanje osnovnih sposobnosti koje su potrebne za opažanje, učenje i rešavanje problema.

Pod takvim osnovnim sposobnostima podrazumevamo na primer, dobru, sigurnu i svesnu percepciju tela. Telo je naš glavni kontaktni medij za unutrašnji i spoljni svet. Telom osećamo stimulanse i impulse, dobijamo važne signale i komuniciramo (gestikulacija, izrazi lica).

Stvaranje preduslova za koncentraciju i pažnju
Fizičke vibracije zvučnih činija stvaraju vibro-taktilne stimulanse koji se mogu koristiti za specifične stimulacije. Osim toga, slušnim impulsom harmoničnim zvukovima opušta se i smanjuje stres. Opuštenost je preduslov za koncentraciju i pažnju, samim tim lakše usvajamo I primenjujemo zadate lekcije.

Medij zvučnih činija, u okviru pedagoške primene zvuka, omogućuje holistički pristup na svim nivoima.

Obuka u okviru Peter Hess®zvučne pedagogije namenjena je za profesionalan pedagoški i terapijski rad i završava sa certifikatom – KliK® ekspert.

Na KliK® seminarima učimo o zvuku i igre koje pripadaju današnjim konceptima i teoriji o učenju (usp. G. Huether, M. Spitzer). One su korisne ne samo za podizanje svesti o fizičkoj slici , već i za obuku delovanja u društvu i pomoć u razvoju komunikacionih veština.
Naša cilj je naučiti decu kako mogu koristiti znanja i veštine koje su naučili i samostalno i sa odgovornošću pozitivno uticati na poboljšanje procesa učenja.

Različita iskustva se usklađuju što dovodi do uspeha u radu. Uspešnost doprinosi razvoju osećaja sopstvenoj efikasnosti. To inspiriše našu decu da sazrevaju u jake, kreativne i odgovorne osobe.

Edukacija za KliK® program  predstavlja ponudu kojom možete ispuniti sve veće zahteve za profesionalnošću na osnovnom nivou i veoma brzo olakšavaju svakodnevni rad s decom.

Cena programa i područja rada

Edukacija za program “KliK® – zvuk u dečjim grupama ” namenjena je pedagozima i terapeutima iz primarnog sektora i njihovoj dobroj saradnji koja je neophodna kako bi se deci olakšao prelaz iz vrtića u školu.

Ustanove i područja rada za primenu KliK® programa

 • dečiji vrtići
 • dnevni boravak
 • osnovne škole
 • jaslice
 • radna terapija

KliK® omogućuje nastavnicima različitu, sistematičnu i kreativnu primjenu zvučnih činija u radu sa decom. One su stimulans i pratnja u igri koji se ne može uporediti ni sa jednim drugim medijem. Zvučne činije stvaraju harmoničnu atmosferu u grupi i olakšavaju rad nastavnika.

KliK® program se može bez napora integrirati u nastavni program i dodatno doprineti efektima učenja i stvoriti balansiranu i opuštenu atmosferu.

Zvučne činije su dostupne u mnogim vrtićima u Evropi. Mnogi nastavnici su prikupili bogato iskustvo u radu sa zvučnim činijama.

Peter Hess® Institut je na temelju tih iskustava razvio koncept usavršavanja koji produbljuje 4 aspekta ovog rada:

 1. Velika zbirka igara sa zvučnim činijama u vrtićima
 2. Iskustvo s Peter Hess® zvučnom masažom
 3.  Stimulacija učenja
 4. Razvoj govornih sposobnosti
 5. Jačanje osećaja samopouzdanja– razvoj sposobnosti za učenje
 6. Stvaranje preduslova za koncentraciju i pažnju
 7. Različita uspješna iskustva sa zvukom

Jedinstvenost Peter Hess® terapijskih zvučnih činija je cjeloviti pristup i samim tim raznovrsna stimulacija na svim nivoima.

Učenje uz zvuk i posebnu zvučnu masažu unapređuje i podstiče

 • osnovne spoznajne sposobnosti kao što je opažanje
 • osjećaj efikasnosti
 • sposobnosti komunikacije i izražavanja
 • socijalne sposobnosti
 • prevencija stresa

Zvuk i zvučne vibracije

 • brzo dovode do prijatnog opuštanja
 • bude znatiželju i pažnju
 • direktno se obraćaju emocijama
 • omogućuju cjelovit doživljaj tijela
 • zvuk je auditivni podsticaj
 • vibracija je vibro – taktilni podsticaj
 • raznolik, osećajni pristup detetu

Zvučna činija je

 • jednostavna za rukovanje
 • nezavisna o spoznajnim sposobnostima

Čujemo puno pre nego što smo rođeni
Uvo je potpuno razvijeno sa svim funkcijama već nakon 4 -5 mjeseci od oplodnje.
Dakle, mi čujemo puno pre rođenja, a istraživanja o umiranju pokazuju da se osećaj sluha poslednje gubi. Naše uvo nije samo slušni organ već je odgovorno i za mnoge druge telesne funkcije.
Istraživanja francuskog lekara, Alfreda Tomatisa povezuju gotovo sve moždane živce s ušima. Uši su na jedinstven način neurološki povezane s vidnim i okulo -motoričkim živcem i samim tim povezane su i sa vidom i sa kretanjem.
Impulsi koji kreću od uva, vode dalje ka grkljanu, bronhijama, srcu i crevno – želučanom traktu. To znači da su naš glas, disanje, puls i probava pod uticajem ušiju.
Na primjerima slušnih igara, pored celokupnog aspekta opažanja pratimo i opažanje visine tona, pravca kretanja, glasnoće tj. auditivnog konteksta.

PROGRAM EDUKACIJE

Edukacija za Peter Hess – KliK® eksperte i Peter Hess – KliK® praktičare sastoji se od 4 modula

 • MODUL 1 – radionica

  Zvučne činije – igrati se i učiti sa svim čulima
  Cilj: senzibilizacija čula optimizacija obrade informacija i opažanja
  Metoda: raznovrsne kreativne igre i njihove varijacije

 • MODUL 2 – seminar

  Peter Hess® zvučna masaža I
  Cilj: opuštanje i prevencija stresa, uklanjanje blokada u učenju
  Metoda: Peter Hess® osnovna zvučna masaža

 • MODUL 3 – seminar

  Kako lakše učiti I
  Cilj: Kako prepoznati, održati i jačati motivaciju
  Optimizacija procesa učenja
  Unapređivanje osnovnih znanja i sposobnosti – opažanje, motivacija, koncentracija i    istrajnost
  Metoda: Zvučna masaža – djelovanje zvuka zvučnih činija na proces učenja

 • MODUL 4 – seminar

  Kako motivisatii decu govorom i zvukom
  Cilj: Razvijanje veština komunikacije i interakcija direktnim pristupom detetu u grupi
  Unapređivanje verbalnih i neverbalnih sposobnosti komunikacije – sposobnost izražavanja – senzibiliziranje opažanja – od problema do njegovog rješenja
  Metoda: Peter Hess® osnovna zvučna masaža
  Komunikacija zvukom